مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
دسته بندی:

مداد رنگی
6 مقوایی

شناسه محصول 3201 کد
محتوای بسته 6 عدد مداد رنگی
ابعاد بسته 9×48×180 میلیمتر
وزن بسته 40 گرم
تعداد در کارتن 480 بسته
ابعاد کارتن 33×37×40/5 سانتیمتر
وزن کارتن 20 کیلوگرم
  • پست های مرتبط
  • نظرات
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
$0
مداد قرمز
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
مداد رنگی 6 مقوایی
$0
مداد رنگی 12 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
$0
مداد 24 رنگ مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
$0
مداد رنگی 24 رنگ فلزی
مداد رنگی 6 مقوایی
$0
مداد رنگی 36 رنگ فلزی