مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
دسته بندی:

مداد رنگی
6 مقوایی

شناسه محصول 3201 کد
محتوای بسته 6 عدد مداد رنگی
ابعاد بسته 9×48×180 میلیمتر
وزن بسته 40 گرم
تعداد در کارتن 480 بسته
ابعاد کارتن 33×37×40/5 سانتیمتر
وزن کارتن 20 کیلوگرم
 • پست های مرتبط
 • نظرات
مداد رنگی 6 مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
$0
مداد 24 رنگ مقوایی
مداد رنگی 6 مقوایی
$0
مداد 12 رنگ فلزی
مداد رنگی 6 مقوایی
$0
مداد رنگی 36 رنگ فلزی
مداد رنگی 6 مقوایی
$0
مداد مشکی
 • 197
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
مداد رنگی 6 مقوایی
$0
مداد قرمز
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196