خمیربازی 6 رنگ
دسته بندی:

خمیربازی 6
رنگ

شناسه محصول 1215 کد
محتوای بسته 6 رنگ خمیر 22 گرمی، سفره، چاقوتک، غلطک، 2 عدد قالب برشی
ابعاد بسته 80×110×130 میلیمتر
  • پست های مرتبط
  • نظرات
خمیربازی 6 رنگ
خمیربازی 6 رنگ
$0
خمیربازی 12 رنگ