خمیربازی 12 رنگ
دسته بندی:

خمیربازی 12
رنگ

شناسه محصول 1216 کد
محتوای بسته 12 رنگ خمیر 22 گرمی، سفره، 3 عدد ابزار، سرنگ کوچک، ست قالب سرنگ، 2 عدد قالب برشی
ابعاد بسته 115×160×160 میلیمتر
  • پست های مرتبط
  • نظرات
خمیربازی 12 رنگ
خمیربازی 12 رنگ
$0
خمیربازی 6 رنگ